Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Hakkımızda

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tarihçe

Avrasya Üniversitesi Maçka İmar, Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmet Vakfının girişimleri sonucu 25.11.2010 tarihinde TBMM’ce kabul edilen 6082 sayılı yasa ile Trabzonda kurulmuş kamu tüzel kişiliğine sahip bir vakıf üniversitesidir.

2013-2014 yılında Avrasya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kurulmuştur. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğrenci alarak Üniversitemizin Pelitli Kampüsünde önlisans düzeyinde eğitim-öğretime başlamıştır. Avrasya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde; İlk Ve Acil Yardım Programı (I. ve II. Öğretim), Çocuk Gelişimi Programı (I. ve II. Öğretim), Anestezi Programı (I. ve II. Öğretim), Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı, Optisyenlik Programı, İş ve Uğraşı Terapisi Programı, Diş Protez Teknolojisi Programı, Durum ve Afet Yönetimi Programı, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı (I. ve II. Öğretim) ile 2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğrenci almıştır. 2013-2014 yılında ek kontenjan dönemi ile Odyometri Programı ile eğitim- öğretime öğrenci alarak eğitime başlamıştır.

Kurucu Vakıf
Maçka İmar Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmet Vakfı

Vakfımız 1996 yılında zamanın Maçka Belediye Başkanı Ömer YILDIZ’ın öncülüğünde bir grup bürokrat işadamı sanayici ve yönetici tarafından kurulmuştur.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Misyon ve Vizyon

Misyon

Evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, özgün ve estetik değerlere sahip, çağdaş bir öğretim kültürü oluşturmak ve mesleki açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmektir.

Vizyon

Sağlık sektöründeki gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda, eğitim kalitesini yükseltmek amacı ile ileri eğitim teknikleri kullanarak ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek eğitim standartlarına ulaşmak ve kendi alanlarında uluslararası düzeyde bilgi seviyesine ulaşmış, evrensel değerlere saygılı, değişim ve yenilikçiliğe önder olan kaliteli ara eleman yetiştirmektir.