Müdür Mesajı

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Mesajı

Değerli Öğrencilerimiz;

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak ulusal ve uluslararası mesleki ölçütler doğrultusunda hazırlanmış eğitim programları aracılığıyla, bilimsel, teknolojik, çağdaş değerler istikametinde; üstün bilgi ve beceri ile donatılmış, grup çalışmasına ve paylaşım kültürüne yatkın, halk sağlığına ve sorumluluklarına duyarlı sağlık teknikerlerinin yetiştirilmesini amaçlamaktayız. Mezun olduktan sonra iş bulma kolaylığı sağlayan meslekler edinip hayata atılmak isteyen öğrenciler için okulumuzu tercih etmek uygun bir seçenek olacaktır.

Meslek yüksekokulumuz her geçen gün büyüyen akademik kadrosuyla kişiler arası iletişim becerisine, mesleki etik değerlere, yeterli bilgi ve klinik beceriye sahip sağlık teknikerlerini yetiştirme misyonuyla ülkesine hizmet etmektedir. Öğretim elemanı kadromuz program sayımıza ve öğrenci sayımızdaki artışla orantılı olarak sürekli artmaktadır. Alanlarında uzmanlaşmış deneyimli, sürekli kendini geliştiren dinamik, başarılı ve donanımlı akademik kadroya sahip olması okulumuzun en güçlü yönlerinden biridir. 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı itibari ile Yüksekokulumuz bünyesinde; Anestezi, Tıbbi Laboratuar Teknikleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Çocuk Gelişimi, İlk ve Acil Yardım, Odyometri, Optisyenlik, Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Protez Teknolojisi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Acil Durum ve Afet Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Eczane Hizmetleri, İş Uğraşı Terapisi, Patoloji Laboratuvar Teknikleri, Ortopedik Protez ve Ortez olmak üzere  16 program yer almaktadır.

Öğrencilerimiz nitelikli meslek elemanı olarak sahip olabilecekleri bilgi ve beceriye yönelik hazırlanmış eğitim müfredatları doğrultusunda teorik derslerde edindikleri bilgileri uygulama laboratuvarlarında beceriye dönüştürme imkânına sahiptirler. Laboratuvarlarımız teknolojik gelişmeler takip edilerek yenilenmektedir. İlk ve Acil Yardım, Anestezi, Odyometri, Optisyenlik, Patoloji Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Diş Protez Teknolojisi, Ağız ve Diş Sağlığı, İş Uğraşı Terapisi uygulama laboratuvarlarımız mevcuttur.

Ön lisans programlarımızdan mezun olan öğrencilerimiz ülkemizde önemli bir sektör olan sağlık alanında yerlerini almaya hazır hale gelebilecekleri gibi dikey geçiş sınavı ile lisans eğitimini tamamlama şansını da elde edeceklerdir.

Her geçen gün sayısı artacak programlarımız ve akademik kadromuzla siz kıymetli gençlerimizi Avrasya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna bekliyoruz. Mesleğinizde başarılı ve mutlu bireyler olmanızı diliyorum.

 

                                                                                      Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü

                                                                                           Dr. Öğr. Üyesi Eren URTEKİN